Zabezpieczony majątek, często dorobek całego życia daje nam poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też warto zabezpieczyć swój dom,mieszknie, dom w czasie budowy, domek letniskowy od nieprzewidzianych zdarzeń. Zakres ubezpieczenia może być od podstawowych zdarzeń losowych czy też w szerszym zakresie od wszelkich ryzyk (All risk), kradzieży, dewastacji, przepięcia, stłuczenia. Zarówno właściciel jak i najemca powinien zabezpieczyć swoje mienie ale też możliwość wyrządzenia szkody innym. Dlatego też ubezpieczenie nieruchomości można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Pokrywa ono szkody na mieniu jak i na osobach trzecich, nie należy się wtedy obawiać zalania sąsiada czy też szkód wyrządzonych przez dzieci jadąc na rowerze czy grając w piłkę,

Poniżej zapraszamy do kalkulacji składki online lub bezpośredniego kontaktu z Nami.
Zapytaj.