Ubezpieczenie kierowane jest do cudzoziemców w Polsce oraz obywateli polskich zamieszkałych na stałe poza granicami RP. Polisa obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w tym np.

  • koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji;;
  • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP;
  • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych;
  • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza;
  • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy.
  • koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP;

 

Może być rozszerzona o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz oc.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą napisz lub zadzwoń

ZAPYTAJ