Polisa kosztów leczenia chroni nas w razie nagłego zachorowania czy wypadku podczas wyjazdów zagranicznych w celach prywatnych (turystycznie), jak i w celu wykonywania pracy zarobkowej. Zakres obejmuje przede wszystkim zorganizowanie i pokrycie kosztów:

  1. wizyty u lekarza (także stomatologa)
  2. badania,
  3. operacje i zabiegi,
  4. transport medyczny (do lekarza lub szpitala i do domu),akcję ratowniczą
  5. transport zwłok do Polski,

A także wielu innych.

Dodatkowo możesz rozszerzyć umowę o:

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • Ubezpieczenie opóźnienia lotu czy rezygnacji z imprezy turystycznej
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, jak również pracujących czasowo poza granicami Polski, proponujemy roczne ubezpieczenie kosztów leczenia. Ochroną są objęte wszystkie wyjazdy zagraniczne w ciągu roku. W zależności od wariantu będziesz chroniony w Europie lub na całym świecie.

Aby kupić polisę kosztów leczenia zachęcamy do z poniższych linków wartadirect.pl krad00157003 lub kontakt z biurem przez FORMULARZ lub 126430548